נשמח לעזור

משכנתא בפעם השנייה

אם כבר לקחתם משכנתא מוצגות לפניכם כמה דרכים לשדרוג המשכנתא ו/או שינוייה:

 

גרירת משכנתא

 

בהליך זה המוכר מעביר את המשכנתא הנוכחית שלו לדירה החדשה שרכש. העברה זו ניתנת רק באישור הבנק שכן זה מצריך מהדירה האחרת לתת את הוודאות של הדירה המשועבדת. כלומר, שערך הדירה יהיה לפחות כערכה של הדירה הנוכחית. ההליך הינו פופולארי מאוד בקרב רוכשים המבקשים לשדרג את מגוריהם.

 

מחזור הלוואת המשכנתא

 

אלטרנטיבה זו היא בעצם סילוק הלוואה קיימת באמצעות נטילת הלוואה חדשה. המשכנתא הינה הלוואה ארוכת שנים, שמהווה התחייבות כספית משמעותית עבור רוב משקי הבית בישראל, מובן מאליו ששינויים במשק או במצב הכלכלי של הלווה יצדיקו מחזור. בשנים האחרונות מודעות הציבור לכלי זה עלתה פלאים. למעשה מדובר בשירות  לציבור נפוץ אף יותר מן המשכנתא, 50% מן העסקאות המשכנתא מידי חודש הן מחזור.

 

בין הסיבות העיקריות למחזור משכנתא נמנים:

 

אי עמידה בתשלומים החודשיים-כושר ההשתכרות שלנו לאורך תקופת ההלוואה יכול להשתנות מהותית. כך עלול להיווצר מצב שבו תעדיפו להאריך את זמן פירעון החוב או לחלופין לשלם יותר מידי חודש כדי להיפטר מהחוב במהירות.

 

שינוי במצב הריבית במשק- למעשה זוהי הסיבה הטובה ביותר לשימוש באופציה למחזור הלוואת המשכנתא. במרבית מן ההלוואות הריבית על סכום ההלוואה לא נקבעת בצמוד למדד לצרכן, אלא בצורה קבועה. במקרים נוספים גם כשהריבית בהלוואה מוצמדת למדדים אחרים היא עלולה להתגלות כגבוהה יותר מן ההצעות החדשות במשק.

 

עלויות נלוות

מחזור כרוך בעלויות רבות שיש לקחת בחשבון:

 

 עמלת פיצוי מדד

 

עמלה זו נגבית בגין הפרשי המדד וזאת רק כאשר הפירעון המוקדם מבוצע בין ה1 ל15 לחודש ורק בהלוואות צמודות למדד המחירים. אופן החישוב הוא:

 

 הסכום הנפרעX מחצית השיעור הממוצע של השינוי במדד ב12 המדדים האחרונים שפורסמו טרם יום הפירעון המוקדם. ניתן לחסוך את העמלה אם הפירעון נעשה ביו ה16 לראשון של החודש.

 

עמלת אי הודעה

 

עמלה זו נגבית בגין אי הודעה מוקדמת על כוונת פירעון ההלוואה. כדי שלא תחויבו ברכיב זה של העמלה עליכם לתת לבנק הודעה מוקדמת מראש ובכתב על כוונתכם לבצע פירעון מוקדם. 10 ימים לפחות אך לא יותר מ30 יום ממועד מתן ההודעה. שיעור העמלה היא 0.1% מהסכום הנפרע. 

 

עמלה תפעולית

 

סכום אחיד לכל סוגי המחזורים-60 שקלים.

 

עמלת הפרשי היוון\עמלת פירעון מוקדם

 

קנס זה נוצר כאשר הריבית במשכנתא הנוכחית גבוהה מהריבית במשכנתא החדשה שאתם מעוניינים לקחת. גובה העמלה הינה ההפרש שבין התשלומים העתידיים הנפרעים בפירעון מוקדם כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון ע"פ הריבית הממוצעת, לבין אותם התשלומים שהם מהוונים לערך נוכחי ביום הפירעון ע"פ הריביות של ההלוואה באותו היום.

 

ריכוז העמלות:

 

מאפייני ההלוואה

העמלה שתגבה

סוג ריבית

בסיס הצמדה

עמלה תפעולית

ע. אי הודעה מראש

ע. הפרשי היוון

ע. הפסד מדד

ע. הפרשי שער

קבועה

צמודה למדד

יש

יש

יש

יש

 

קבועה

לא צמודה

יש

יש

יש

 

 

משתנה

צמודה למדד

יש

יש

יש

יש

 

משתנה-ריבית לייבור

צמודת מט"ח

יש

יש

 

 

יש

משתנה-ריבית פריים

לא צמודה

יש

יש

 

 

 

 

 

עלויות פתיחת תיק

 

0.25% לדיור לבין 0.6% למשכנתא לכל מטרה.

 

אגרות

 

רישום זכויות של הנכס בטאבו\ מינהל\חברה משכנת\ רשם המשכונות.

 

 שמאות

 

עלויות השמאות משתנות בהתאם לשווי הנכס ולאופי הנכס(אם המחזור יעשה דרך הבנק שממנו לקחתם את המשכנתא לא תידרש שמאות).

 

 

כדאי לך לקרוא גם...

אחוז מימון למשכנתא

בהתאם להנחיות של בנק ישראל ישנה מגבלה על אחוז המימון אותו ניתן לקבל מהבנקים במסגרת הלוואת המשכנתא מתוך שווי הנכס.

 

ההוראה מחלקת את רוכשי הדירות ל-4 סוגים:

 

  1. רוכש דירה יחידה("מחוסר דיור") - הוא מי שאין בבעלותו נכס או חלק מהנכס והדירה שבכוונתו לרכוש תהיה הדירה היחידה שבבעלותו.


ההון העצמי המינימלי הנדרש למשכנתא במקרה זה יהיה-25% משווי הנכס.
כך למשל: רוכש דירה יחידה שירצה לרכוש דירה בשווי 600,000 ש"ח יצטרך הון עצמי מינימאלי של 150,000 ש"ח.

 

  1. משקיע - הוא מי שיש בבעלותו דירה ואין בכוונתו למכור אותה וברצונו לרכוש דירה נוספת.


ההון העצמי המינימלי הנדרש למשכנתא במקרה  זה יהיה-50% משווי הנכס.
לדוגמא: משקיע שירצה לרכוש דירה בשווי 2,000,000 ש"ח יצטרך הון עצמי מינימאלי של 1,000,000.

 

  1. משפר דיור - הוא מי שיש בבעלותו דירה וברצונו לרכוש דירה חלופית במקום הדירה שבבעלותו ויביא לבנק תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין שבו הוא מצהיר שבכוונתו למכור את הדירה שבבעלותו בתוך 24 חודשים.


ההון העצמי המינימלי הנדרש למשכנתא במקרה זה יהיה-30% משווי הנכס.
למשל: משפר דיור שירצה לרכוש דירה בשווי 1,000,000 ש"ח יצטרך הון עצמי מינימאלי של 300,000 ש"ח.

 

  1. תושב זר - הוא אזרח מדינה אחרת שאין ברשותו אזרחות ישראלית וכיוצא מכך אין ברשותו תעודת זהות ישראלית אלא דרכון זר.

 

ההון העצמי המינימלי הנדרש למשכנתא במקרה זה יהיה-50% משווי הנכס.
למשל: תושב זר שירצה לרכוש דירה בשווי 1,000,000 ש"ח יצטרך הון עצמי מינימאלי של 500,000 ש"ח.

 


קרא עוד

הון עצמי להלוואת המשכנתא

אחת השאלות המרכזיות בתהליך רכישת נכס היא שאלת התקציב; באיזה תקציב נוכל  לרכוש נכס תוך השענות על העובדה שנצטרך לממן את מירבה על ידי נטילת משכנתא.

 

בתהליך קביעת התקציב נצטרך להתייחס לשני פרמטרים:

 

הראשון שווי הנכס הנרכש והשני סכום ההון שיש ברשותנו בניכוי הוצאות מסביב(מס רכישה, דמי תיווך, שיפוץ וכדומה).

 

לפני שאתם מחליטים באיזו ריבית לבחור וכמה שנים ההלוואה שלכם תמשך עליכם לבדוק מהו בכלל גובה ההלוואה שלה אתם זקוקים. למחיר הדירה מתווספות הוצאות כגון המיסים , שכר עו"ד ומתווך המטפלים בעסקה, השיפוצים אם נצטרך לעשות וכן הרהיטים שתאלצו לרכוש ועוד.

 

 כעת מהתוצאה שיצאה לכם יש להחסיר את ההון העצמי שלכם ללא הלוואות וכן אם אתם זכאים להטבה מסוימת בשל שיוך לאוכלוסייה זו או אחרת, התוצאה שתופיע לפניכם היא ההלוואה שדרושה לכם מהבנק.

 

חשוב לזכור: זה שתזקקו לסכום זה לא מבטיח שהבנק יאשר לכם אותו בשל התלות של אישור המשכנתא במספר גורמים שביניהם נמנה ההחזר החודשי שקובע את גובה ההלוואה שתוכלו לקחת מהבנק.

 

איך מחשבים החזר חודשי? זוהי שאלה שמתבקשת. החזר חודשי תלוי בהכנסות נטו שלכם וכן, בהוצאות משוערות שיש לכם מידי חודש. חשבו את סך ההכנסות החודשיות המשותפות שלכם נטו, וודאו שסכום החזר המשכנתא לא עולה על יכולתכם. כשאתם מחשבים את הסכום החודשי שיעמוד לרשותכם, מומלץ לקחת בחשבון שינויים עתידיים בהכנסות, לדוגמא: הולדת ילדים, קידום בעבודה במסלול קבוע וידוע מראש וגם התחייבויות נוספות.

 

תוכלו להשתמש במחשבוני משכנתא שאותם תוכלו למצוא באתר זה. לסכום שייצא לכם הוסיפו את החסכונות וההטבות שלהם אתם זכאים והנה לכם הסכום שעומד לפניכם לרכישת הדירה.

 

שימו לב:

 

מחשבונים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ בנקאי שתקבלו בסניפים. בחלק מהמחשבונים תוכלו לראות כמה כסף הבנק יכול להביא לכם בהלוואה ובחלקם תוכלו לשלב עבורכם מחשבונים עם המסלולים השונים שמציעים הבנקים.

 

כמו כן, יש לקחת בחשבון גם את ההוצאות הנלוות שיש לרכישת דירה מלבד המחיר שנקבע בחוזה. 

 


קרא עוד

הלוואת גישור למשכנתא

הלוואת הגישור מתאימה בעיקר לאלו שרוצים למכור את דירתם, אך בו בזמן רוצים לרכוש דירה אחרת טרם מכירתה. כשהדירה הישנה נמכרת משתחרר כסף נזיל את  להחזר הלוואת הגישור באופן מידי. חשוב לזכור שהלוואות אלו כרוכות באישור של הבנק ונדרשת להן סיבה מיוחדת.

 

 היתרון של הלוואה זו הוא בגמישות בהחזרה ובאפשרויות הרבות של הצמדה וריבית. הלוואה זו מגשרת על תקופה מסוימת בה אנו זקוקים לכסף. בתקופה זו יש לנו סכום כסף שהוא כרגע לא נזיל ולכן אנו צריכים לגשר על הפער ולרכוש את הנכס באמצעות הלוואה זו. במקרים רבים הלוואה זו היא ההבדל בין היכולת לרכישה של דירה רלוונטית ברגע נתון זה למרות שאין בידנו את כל הסכום למימוש עסקה אטרקטיבית שמוצעת לנו.

 

החיסרון הוא בחשיפה הארוכה שיש להלוואה לשינויים בהפרשי ההצמדה למטבע או למדד.

 

 כשאנו נתקלים במונח הלוואת גישור למשכנתא במרבית הפעמים הוא יופיע לצד שמות של מסלולי משכנתא מיוחדים אחרים. על כן, ישנה חשיבות גדולה להבנה של מהות ההלוואה והבדליה משאר סוגי ההלוואות.

 

כך למשל לצד הלוואות גישור למשכנתאות ניתן לשמוע את המונח משכנתא גרייס כאשר יש דמיון, אך מסלול גרייס בסך הכל כולל תקופה מסוימת, לרוב כמה חודשים עד שנה, שבה הלווים לא צריכים להחזיר את ההלוואה ורק לאחר מכן מתחילים התשלומים החודשיים.

 

מונח נוסף שעשוי לבלבל הוא הלוואת בלון או הלוואת בוליט, אלו כבר אכן דומות יותר להלוואת גישור ובמקרים מסוימים יכולים להיות אפילו אותו דבר.

 

הלוואת בלון\בוליט היא כזו שנקבעת לתקופה מסוימת ולרוב קצרה יחסית, כאשר הלווים מחזירים את הסכום למלווה בתשלום אחד בסיום התקופה.

 

יש מסלולי בלון מלאים בהם הלווים לא משלמים בכלל תשלומים חודשיים ורק תשלום סופי של קרן + ריבית, או מסלולים חלקיים בהם משלמים בכל חודש רק ריבית ובסיום התקופה את הקרן.

 

הלוואת גישור למשכנתא דומה יותר להלוואת בלון, כאשר ברוב המקרים מקבלים את הסכום מראש, ומחזירים את הקרן + ריבית (והצמדה אם ישנה) בתשלום אחד.

 

למי זה מתאים ויתרונות

 

הלוואת גישור למשכנתא מתאימה בעיקרה לאנשים המבקשים למכור את דירתם הקיימת (אפילו אם יש עליה משכנתא פעילה) אך בו זמנית רוצים לרכוש דירה אחרת לפני מכירת הישנה – להלן גישור על התקופה.

 

כך, כאשר הדירה הישנה נמכרת לבסוף, הלווים מקבלים את הכסף באופן מיידי להחזר הלוואת הגישור. היתרונות של הלוואת גישור למשכנתא כוללים גמישות בבניית מודל ההחזר (תשלום אחד כולל או תשלומים חודשיים של הריבית), פתרון יעיל למימון ביניים, אפשרויות ריביות והצמדה רבות – פריים, צמוד למדד, ללא הצמדה, צמוד ללייבור, צמוד מט"ח, ריבית קבועה וכן הלאה.

 


קרא עוד

איך תרצו לשתף את זה?

שתף אותנו בתגובה

כל הזכויות שמורות | לינקולן נדל״ן @ 2015
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע - כל אחד בתחומו. השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד! אין לינקולן אחראית לכל נזק שיגרם במשירין או בעקיפין משימוש בתכנים באתר. התכנים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים מטעמי נוחות בלבד, עמכם הסליחה. ט.ל. ח. גלישה נעימה.
עיצוב ופיתוח - חגית וסטס אינטרנט